Alt om lån

Utlån

Det er gratis å låne på biblioteket. Dersom biblioteket ikke har det materialet som du trenger, kan dette lånes inn som fjernlån fra andre bibliotek. Eierbibliotekets låneregler gjelder ved fjernlån. Vanlig lånetid er fire uker. Enkelte medier kan ha annen utlånstid. Du kan fornye lån på internett eller ved å kontakte biblioteket. Det betales gebyr etter vedtatte satser for materiale som ikke er levert tilbake innen lånefristen.

Tapt eller skadet materiale må erstattes etter vedtatte satser. Brudd på lånereglene kan føre til tap av lånerett.

Lånekort

Du må ha lånekort. Lånekortet er gratis. Du kan få lånekort som kan brukes ved alle norske bibliotek. Ha alltid med lånekortet når du besøker biblioteket. Lånekortet er personlig, og du er ansvarlig for alt som lånes på ditt kort. Meld fra om du endrer navn, adresse, telefonnummer eller e-post adresse.

Barn får eget lånekort når de begynner på skolen. Dette lånekortet kan  brukes på skolebibliotekene på Gottesjord skole, Skøelv skole, Sørreisa sentralskole, og på folkebiblioteket. Barn i grunnskolen er ikke erstatningspliktige for tapt materiale.

Husk alltid å ha med lånekortet når du skal låne.