Gå til innhold
  • 1. juni 2023

Gratis bok til baby og 6-åringer i Sørreisa kommune.

BokUgla skal fremme leselyst og leseglede i Sørreisa.

Vi deler ut en gratis bok til barn under 1 år og en til 6- åringer som bor i Sørreisa kommune.
Vi ønsker med dette å stimulere til barnas fantasi og nysgjerrighet, språkutvikling, trene barnets konsentrasjonsevne og skape gode relasjoner mellom foreldre og barn. Vi vil introdusere og gjøre både foreldre og barn kjent med bibliotekets tilbud. Høytlesning til barn gir barna en god ballast i møte med skole og senere arbeidsliv.

• Høytlesning skaper gode relasjoner mellom foreldre og barn.
• Høytlesing stimulerer barnas fantasi og nysgjerrighet.
• Høytlesing bidrar til å øke barnets sosiale ferdigheter.
• Høytlesing stimulerer barnets språkutvikling.
• Høytlesning fører til bedre leseferdigheter.
• Høytlesing fører til bedre skriveferdigheter.
• Høytlesning trener barnets konsentrasjonsevne.
• Barnet får positive erfaringer med lesing.
• Dere deler en kunstopplevelse.
• Høytlesing er et godt utgangspunkt for å snakke om livet.

Forskjellen på hvor mange bøker man har lest for barna skaper også et stort skille når det kommer til språkkunnskap hos barna når de begynner på skolen. Hvorfor er det sånn at noen barn kan flere ord og lærer seg å lese og skrive mye raskere enn noen andre, og noen må kjempe for å lære seg dette? I en undersøkelse gjort av Ohio State University så gir de et perspektiv på hvor viktig lesing er for barnas forutsetninger i skolen, og der leseinteressen i hjemmet kan gi en direkte påvirkning.

Hvor mange ord har barnet ditt hørt i fem års alderen?

Aldri blitt lest for: 4 662 ord
Lest for 1-2 ganger i uken: 63 570 ord
Lest for 3-5 ganger i uken: 169 520 ord
Lest for hver dag: 296 660 ord
Lest for fem ganger om dagen: 1 483 300 ord

Artikkel om undersøkelsen fra Ohio State University: A “million word gap” for children who aren´t read to at home.