Om biblioteket

HISTORIE

“Aar 1805 fik Præstegjeldet en Almuebogsamling, som indeholder 95 Nummere, af hvilke nogle haves in duplo. Bogsamlingen benyttes flittigen af Mange, og for Laanet betales intet.”

I 1886 ble Sørreisa egen kommune, og på kommunens budsjett for 1893 har folkebiblioteket fått bevilget kr. 100,-

Regnskapsbok for Sørreisa folkeboksamling fra 1942 og møtebok for Sørreisa folkeboksamling som ble tatt i bruk 1. juli 1949 forteller at:

Åpningstida i 1949 var 4 timer pr. uke og bibliotekarens arbeidstid beregnet til 172 timer pr. år. Hvor biblioteket hadde lokaler går ikke fram av møteboka. På styremøtet den 6. februar 1958 vedtok styret:

å søke styret for kommunehuset om ved første anledning å få “garderobe”-rommet til boksamlinga“.

Den 26 juli 1965 beslutter styret å søke om oppussing av lokalet

“Gulvet er temmelig nedslitt og tung å holde rent dessuten trenger veggene litt maling og likeså en del av reolene”

Folkeboksamlinga flyttes over til boksamlingslokalet i Sentralskolen fra 1/1-68  Folkeboksamlinga og skoleboksamlinga flytter inn i samme lokale. Utlånstiden utvides med 5 timer pr. uke. I styremøte 14.september 1972 står:

    “Den nye bibliotekloven ble opplest og lokalet ble etter loven funnet utilstrekkelig. Det er for liten plass” og at “Åpningstiden må utvides minste tid for folkebiblioteket 10 timer pr. uke. Fordelt slik: Mandag, onsdag og fredag. Mandag etter samråd med skoleadministrasjonen. Onsdag fra kl. 16-19 fredag fra kl. 15-19. Gjeldende fra 1. oktober 1972

I 1980 flyttet biblioteket til Sørreisa bygget, lokalene var imidlertid for små og Sørreisa kommune måtte søke om midlertidig godkjenning for 3 år på sine biblioteklokaler. I 1980 ble biblioteklokalene utvidet til 180m2, “som tilsvarer halvdelen av det normene tilsier”. I møte 3.mars 1981  ble åpningstidene ved biblioteket utvidet igjen:

“På grunn av at lokalene lå midt inne i en skole, og også ble brukt til undervisning, måtte utlånstida være om ettermiddagen. Normene tilsier at et bibliotek av en størrelse som vårt, skal ha minst en formiddagsåpning. Åpningstiden settes som en foreløpig ordning til mandag kl. 16-19, onsdag kl.12-15 og fredag kl.15-19”

Fra 1. april 1982 utvides bibliotekarstillingen til 1/1 stilling og åpningstiden settes til mandag kl.16-19, tirsdag kl. 11-15, onsdag kl.11-15, og fredag kl. 15-19

 • Biblioteksjefer:
  Arne Jensen
  Hermod Finnset, ansatt 1. september 1950
  Peder Noreng, ansatt 1. mars 1960
  Alfhild Eriksen, ansatt 29.april 1961
  Anne Marie Strand, ansatt 1.desember 1979
  Rita Kramvig 2002-2004
  Mira Therese Sandaaker 2004-2007
 • Emma Sigrun Langset 2007-