Våre tjenester

Informasjon om scanning/kopi

På biblioteket kan du skrive ut, scanne, og kopiere dokumenter. Prisen for utskrifter/kopier er kr. 1,- pr.ark

Aviser/tidsskrifter

Du kan lese dagens aviser gratis på biblioteket. Vi abonnerer på Troms folkeblad, Nordlys og Nye Troms. Du kan også velge noe i vårt utvalg av tidsskrifter, disse kan du også låne med deg hjem. Utlånstiden er 1 uke.

Datautstyr og wifi

Biblioteket har åpent trådløst nettverk. Biblioteket låner ut brett og Pc til bruk i biblioteket i åpningstiden.

Lesekroken.no

Lesekroken.no, versjon 2.0, er et nytt oppdatert og spennende digitalt online-tilbud som biblioteket abonnerer på.
Tjenesten er gratis i bruk for alle kommunens innbyggere, skoler, barnehager, mottak, PPT tjenester osv.
Lesekroken.no er tilrettelagt både for minoritetsspråklige / flerkulturelle, tospråklige og etnisk norske. Barnehager, skoler og andre som ønsker tilgang til portalen, må kontakte  biblioteket for å få tildelt Publikumspassordet. 

Spill

I bibliotekets avdeling for barn og unge finner du Playstation 3 og Nintendo WII . Her finner du også sjakkbord, og andre brettspill som kan brukes av alle i bibliotekets åpningstid.

Bok til alle-bibliotek

Vårt bibliotek er et bok til alle-bibliotek og samarbeider med Leser søker bok, en organisasjon som jobber for at alle skal ha tilgang til gode bøker. Det betyr blant annet at vi har en egen samling med lettleste og tilrettelagte bøker for deg som har problemer med å lese.

Boksøk.no
Leser søker bok står også bak tjenesten boksøk.no med tips til bøker som er både gode og lette å lese.

Bli leseombud

En viktig oppgave for oss er å rekruttere leseombud og formidle kontakt mellom leseombud og mennesker som trenger å bli lest for.
Og hva er så et leseombud? Jo, det er en person som leser høyt for de som selv har problemer med å lese. Du kan velge om du vil lese høyt for eldre, svaksynte eller utviklingshemmede personer på institusjon eller lese bare for én person i deres private hjem. Og hvor ofte du vil lese er opp til deg. Dette kan variere fra hver dag til én time per uke, eller én time annenhver uke – alt etter hva du selv har tid til. Det er mange ensomme mennesker der ute som har behov for en historiefortellende gledesspreder i hverdagen.
Å være leseombud er en ulønnet oppgave, men for de aller fleste leseombud er samværet rundt litteraturen svært givende og de får mye glede igjen for tida de bruker sammen med dem de leser for.
Liker du mennesker? Har du lyst til å lese for andre som trenger å bli lest for. Ta kontakt med biblioteket. Hvorfor ikke allerede i dag?